พล.ต.ต.ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ได้บรรยายสรุปในหัวข้อ “การเป็นนายตำรวจที่ดี” ในโครงการอบรมสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการระดับสถานีตำรวจ ของ ภ.1

0
568

เมื่อวันที่ 27 มี.ค.2561 เวลา 20.00 น. พล.ต.ต.ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ได้ร่วมบรรยายสรุปในหัวข้อ “การเป็นนายตำรวจที่ดี”

ในโครงการอบรมสัมนาเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการระดับสถานีตำรวจ ของ ภ.1 ณ ศฝร.ภ.1