รู้ทันป้องกันปลอดภัย จากโรค “พิษสุนัขบ้า”

0
126

 

แหล่งที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข