“ไม่เป่าเท่ากับเมา” คุณตำรวจชี้แจง ได้เคลียร์และสุภาพ จริงๆ

0
12

 

เป็นกรณีตัวอย่าง ปฏิเสธการเป่า
ศาลท่านให้สงสัยว่า”เมา”🚘🚨.
เจ้าหน้าที่ตำรวจอธิบายได้ชัดเจน
เครดิต@ตนหาข่าว จิตอาสา