จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ.2560

0
69

จังหวัดสมุทรปราการ ขอเชิญร่วมงานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี พ.ศ.2560
– พิธีแห่ผ้าและห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ (วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 แรม 5 ค่ำ เดือน 11) เวลา 08.00 น.

–พิธีแห่ผ้านมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์ฯ เวลา 14.00 น. –พิธีห่มผ้าองค์พระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์

– พิธีเวียนเทียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ (วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 แรม 6 ค่ำ เดือน 11 ) เวลา 18.00 น.

–พิธีสวดมนต์และเวียนเทียนรอบองค์พระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์

– งานนมัสการองค์พระสมุทรเจดีย์และงานกาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560 (ทั้ง 2 ฝั่ง) ระหว่างวันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2560 รวม 12 วัน 12 คืน