วันที่ 18 มิ.ย. ๒๕๖๐ เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 (ประธานดำเนินงาน ฯ)พร้อมด้วย รอง ผบช.ภ.1 ทุกท่าน ผบก.อก.ภ.1 ผบก.ประจำ ภ.1 ผบก.สส.ภ.1ผบก.ภ.จว.ในสังกัด ภ.1 รอง ผบก.ภ.จว./หน.สภ.ในสังกัด ภ.1เจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัด บก.อก.ภ.1 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัด บก.สส.ภ.1 เจ้าหน้าที่ตำรวจ ของ สภ.ในสังกัด ภ.1ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง ฯกรรมการสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง ฯและ แขกผู้มีเกียรติณ อาคาร ฮอลล์ 106 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา1 2

3 4

5 6