27-4-60 1 27-4-60 2 27-4-60 3 27-4-60 4

วันที่ 27 เม.ย. 2560 เวลา 13.30 น. นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, พล.ต.ต.ธรรมนูญ  ไตรทิพยพงศ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ , อัยการจังหวัดสมุทรการ ,

 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,  รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ,

พร้อมคณะ กต.ตร.จังหวัดสมุทรปราการ ประชุม กต.ตร. ครั้งที่ 2/2560

ณ ห้องประชุม บริษัท โคมอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด