13-4-60 1 13-4-60 2 13-4-60 3 13-4-60 4

วันที่ ๑๓ เม.ย.๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. พล.ต.ต.ธรรมนูญ ไตรทิพยพงศ์ ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ ,พ.ต.อ.สมชัย อินตาพวง,พ.ต.อ.พัลลภ แอร่มหล้า รอง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ,ข้าราชการตำรวจในสังกัด เข้าร่วมพิธี “กิจกรรมงานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ ณ บริเวณอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองจังหวัดสมุทรปราการ