“งาน ธ สถิตในดวงใจชาวสมุทรปราการตราบนิจนิรันดร์”

0
662

ซึ่งจะจัดในวันที่ 20 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ