กฏหมาย ห้ามนั่งท้ายรถกะบะ เพราะเหตุนี้นี่เอง !!

0
276

ห้ามเพราะรัก..เหตุผลหนึ่งที่กฎหมายห้ามโดยสารรถกระบะเกินกว่าที่กำหนด อุบัติเหตุ..ป้องกันได้..ถ้าไม่ประมาท