ประวัติความเป็นมาของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อประมาน พ.ศ. 2465 กระทรวงนครบาล(มหาดไทย) ได้จัดตั้งกองบังคับการตำรวจขึ้นในหัวเมือง เฉพาะจังหวัดสมุทรปราการ คงหาที่สร้างใกล้ๆ สถานีตำรวจไม่ได้ พระยาวรุณฤทธิศรีสมุทรปราการ นครบาลจังหวัดเลือกได้ที่ราชพัสดุใกล้ทางรถไฟสายปากน้ำตรงปากคลองวัดพิชัยสงคราม(วัดนอก)เลียบไปตามริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จรดรั้วศาลเมือง ทำการปลูกสร้างอาคารกองบังคับการตำรวจแบบปั้นหยาสองชั้น โดยมีพ.ต.ท.หลวง ชาญนคร มาดำรงตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจสมุทรปราการ เป็นคนแรก และปัจจุบัน อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการปัจจุบัน ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารที่ทำการจากกรมตำรวจเป็นเงิน 25,322,500 บาท โดยมี บริษัทเพรสติจ จำกัด เป็นผู้ชนะการประมูลงานก่อสร้าง และได้ทำสัญญารับเหมาก่อสร้างเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2528 เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2529 กำหนดการก่อสร้าง  450  วัน  แล้วเสร็จตามสัญญาในวันที่  21  พฤษภาคม  2530 มีลักษณะเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 6 ชั้น (รวมชั้นล่าง)

ชั้นที่ 1 เป็นที่จอดรถ มีการต่อเติมบางส่วนเป็นห้องรับแจ้งความและห้องทำงานฝ่ายป้องกันปราบปราม สภ.อ.เมืองสมุทรปราการ

ชั้นที่ 2 เป็นห้้องสอบสวน ห้้องร้อยเวร ห้องเสมียนคดี ห้องขังชาย – หญิงและห้องพัสดุสภ.อ.เมืองสมุทรปราการ

ชั้นที่ 3 สำนักงานและห้องทำงาน ผบก.ภ.จว., ห้อง ผกก.ฝอ. และเป็นที่ทำการของสภ.อ.เมืองสมุทรปราการ ซึ่งประกอบด้วย ห้องผกก.สภ., ห้องธุรการ, ห้อง สว.ธร.,ห้องการเงิน, ศูนย์วิทยุสภ.อ.เมืองสมุทรปราการ

ชั้นที่ 4 เป็นที่ทำการของ ภ.จว.สมุทรปราการ ประกอบด้วย ห้อง รอง ผบก.ภ.จว.,ห้องฝ่ายอำนวยการ 2(นโยบายและแผนฯ), ห้อง ศตส.ภ.จว., ห้อง รอง ผกก.ฝอ.,ห้องกลุ่มงานสอบสวน ภ.จว., ห้องฝ่ายอำนวยการ 3 (ส่งกำลังบำรุง)

ชั้นที่ 5 เป็นที่ทำการของ ภ.จว.สมุทรปราการ ประกอบด้วย ห้องประชุม ภ.จว.,ห้องสหกรณ์ออมทรัพย์ ภ.จว., ห้องฝ่ายอำนวยการ 1(กำลังพล), ห้องฝ่ายอำนวยการ 4 (การเงิน ภ.จว.)

 

734555_495381550512559_1627655328_n
149369_495381563845891_1190912501_n