ที่อยู่

ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ 27 ถนนศรีสมุทร อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

เบอร์โทร

02-3953232 , 02-3953222